ALARAAJAONGELMAT JA
FINSOLEN YKSILÖLLISET TUKIPOHJALLISET


Tilastojen mukaan jopa 75% ihmisistä on erilaisia jalan virheasentoja ja -toimintaa. Ne aiheuttavat jalkaterän lisäksi erilaisia ongelmia myös muihin niveliin mm. polviin ja lonkkiin sekä alaselkään.

Tyypillisimmat vastaanotolle tulon syyt ovat erilaiset jalkaterän, nilkan, polven, lonkan ja selän alueen kiputilat tai esim. selän operaatioiden jälkitilat ja alaraajojen rakenteeliset tai toiminnalliset pituuserot. Myös selkeät nilkan, jalkaterän ja alaraajan virheasennot ovat yleinen syy vastaanotolle tuloon.

Fysioterapeuttimme ovat perehtyneet niin lasten, nuorten ja aikuisiän alaraajaongelmiin. Vastaanotolla he tekevät huolellisen alaraaja-analyysin apunä käyttäen Functional Foot Map -jalkaskanneria (Footbic), minkä perusteella tehdään yksilöllinen hoito-suunnitelma. Hoitomenetelminä käytetään erilaisia fysiotera-peuttisia menetelmiä mm. manuaalisia käsittelyjä, MDT- ja Kinetic Control- harjoitteita sekä muita terapeuttisia harjoitteita, fysikaalisia laitehoitoja ja kinesioteippausta sekä teemme paikan päällä myös yksilöllisiä Finsolen tukipohjallisia.

Alaraaja-analyysissä ilmenneiden ongelmakohtien perusteella osaamme luoda yksilölliset Finsolen tukipohjalliset. Tukipohjalliset auttavat fysioterapeuttia hoitamaan asiakkaan jalasta johtuvia kiputiloja tehokkaasti yhdessä muiden fysioterapiamenetelmien rinnalla.

Yksilöllisten tukipohjallisten tavoitteena on kivuton liikkuminen ja normaali kävely ja täten parempi elämänlaatu. Pohjalliset normalisoivat jalan asentoa ja toimintaa, jolloin jalkoihin kohdistuva rasitus vähentyy ja näin jalat jaksavat paljon paremmin. Oikeinvalmistettuna tukipohjalliset korjaavat jo syntyneitä virheasentoja. Ne tukevat mm. jalan holvikaaria aktiivisesti ja tehostavat jalan lihasten toimintaa. Jalka kuormittuu tasaisemmin. Jalan asennon korjauksen ja tuennan kautta myös selän ja muiden nivelten kuormitusta voidaan helpottaa, sillä jalkaterässä tapahtuneet korjaukset korjaavat myös koko alaraajalinjauksen ongelmatiikkaa ja näin koko alaraajan ja täten selän kuormitustilat vähenevät.

Suora puhelinnumero alaraajoihin erikoistuneelle ja Finsolen tukipohjallisista vastaavalle fysioterapeutille: 040 6589159.