FYSIOTERAPIA

Fysioterapiaa käytetään fyysisen toiminta-kyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Yleisimpiä fysioterapiaan hakeutumisen syitä ovat tuki- ja liikuntaelinongelmat (TULE-asiakkaat), joilla saattaa esiintyä virhe-asentoja nivelissä ja virheellistä kuormi-tusta kehossa. Ongelmat ovat lihas-, hermo- ja/tai nivelperäisiä. Oireena voi olla mm. huimausta, päänsärkyä, niska-hartia-alueen kipua, raajojen puutumista, alaselkäkipua tai jonkin nivelen alueen kipua. Leikkausten pre- ja postoperatiivinen fysio-terapia on myös yleinen hoitoon tulon syy.

Fysioterapian ensimmäinen vaihe on kuntoutujan liikkumisen ja toimintarajoitteiden arviointi alkuhaastattelun ja -tutkimisen avulla. Näiden avulla meidän ammattilaisemme laativat perus-teellisen fysioterapiasuunnitelman, joka on jokaiselle yksilölle tarkasti räätälöity. Yksilöllisen fysioterapiatavoitteiden ja -suunnitelman avulla päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, ja jotta ne ovat mahdollisimman monipuolisia.

Fysioterapiamenetelminä käytämme mm. terapeuttista harjoit-telua (myös allasterapiana), manuaalisia käsittelyjä mm. nivelten mobilisointi, pehmytkudos- ja fasciakäsittelyt sekä fysikaalisia laitehoitoja mm. syvälämpö ja sähköhoito. Yhtenä fysioterapia-menetelmänä meillä on myös yksilölliset Finsolen tukipohjalliset. Monipuoliset fysioterapiamenetelmät takaavat hyvän hoito-tuloksen. Kannustamme asiakasta myös omatoimiseen harjoit-teluun ja tuemme asiakkaan omia liikunnallisia harrastuksia. Tarvittaessa toteutamme kuntoutuksen myös kotikäynteinä asiakkaan kotona tai esim. palvelu- ja vanhainkodeilla.

Fysioterapiamme toteutuu KELA:n vaativana lääkinnällisen kuntoutuksena, terveyskeskuksen tai vakutuusyhtiöiden maksu-sitoumuksilla ja lääkärin SV3 -lähetteellä. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä, mutta lähetteellä olet oikeutettu saamaan meiltä KELA:n suorakorvauksen. Suorakorvausmenettely perustuu sairausvakuutuslakiin.

Osaamisalueemme:

Klikkaa painiketta ja pääset tutustumaan aiheeseen tarkemmin.