ALLASTERAPIA

Allasterapia toteutetaan Fysikaalisen hoitolan omissa tiloissa.

Allasterapia on veden erikois-ominaisuuksia mm. hydro-staattista painetta ja noste-voimaa hyväksikäyttäen suori-tettavaa fysioterapiaa. Altaassa pystytään aktiivisesti tekemään sellaisiakin liikkeitä. joita kuivalla maalla asiakkaat ei pysty esim. tasapaino-ongelmien tai kipu-tilojen vuoksi toteuttamaan.


Allasterapia sopii niin lapsi- kuin aikuiskuntoutujille. Käytämme allasterapiaa myös tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon. Altaassa toteutetulla terapialla saadaan suuri apu mm. leikkauksen jälkeisessä liikunnan lisäämisessä ja helpottamisessa sekä erilaisilla sairausryhmillä, kuten kroonista nivelsairautta ja neurologisia sairauksia potevilla asiakkailla.

Allasterapia perustuu aina fysioterapiassa / maalla tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin. Tavoitteena terapiassa on toiminta-kyvyn kehittyminen, ylläpysyminen tai laskun hidastaminen vam-maan tai sairauteen suhteutettuna. Vedessä toteutettu terapia on monipuolista, sillä siellä pystytään harjoittamaan mm. lihasvoimaa, nivelliikkuvuuksia, tasapainoa ja keskivartalonhallintaa. Allas-tilamme veden 34 asteinen lämpötila auttaa mm. lihasjännityk-sissä, niveljäykkyyksissä ja neurologisissa oireissa mm. spas-tisuuden ja kiputilojen hoitamisessa.