KROONISEN KIVUN HOITO

Krooninen kipu on kansansairaus, josta kärsii joka viides aikuinen. Kipu on epämiellyttävä kokemus, joka liittyy mm. kudosvaurioon tai sen uhkaan. Kroonisena kipua voidaan pitää, jos sen kesto ylittää kudosvaurion paranemiseen tarvittavan ajan, joka on muutamasta viikosta 3 – 4 kuukauteen. Kiputuntemukseen ni-voutuu aistimuksen lisäksi sekä tunne-elämä, että älyllinen ar-viointi. Kipu on merkittävin potilaan toimintakyvyn ja elämän-laadun heikentäjä. Kivun mittaaminen on vaikeaa, ja sen arvioin-nissa on luotettava potilaan kokemukseen.

Olemme perehtyneet kroonisen kivun monimuotoisuuteen ja sen hoitoihin. Haluamme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa kipu-asiakasta selviytymään oman kivun kanssa ja tukea häntä löytää helpottavia keinoja.

Meillä kuunnellaan ja uskotaan kroonista kipuasiakasta. Pyrimme autamaan häntä selviytymään oman kivun kanssa mahdollisim-man hyvin ja helpottamaan asiakkaan olotilaa kivun kanssa. Pit-kittyneen kivun hoitoon ei ole selkeää hoitomenetelmään vaan ammattilaisina etsimme yksilöllisen toimivan kivunhoitomene-telmän. Tälläisinä menetelminä voi toimia mm. TNS -sähköhoito, akupunktio, manuaaliset käsittelyt, allasterapia ja erilaiset rentou-tusharjoitukset.