MC KENZIE -MENETELMÄ

MDT -terapeutti on koulutettu tutkimaan ja diagnostisoimaan kaikkia tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä alueita. MDT-terapiaa käytetään erityisesti erilaisissa selkä- ja niskaongelmien esim. välilevyperäisten vaivojen hoitoon. Menetelmää käytetään myös raajojen lihas-, jänne- ja nivelvaivojen esim. olkapääongelmien hoitamiseen.

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatioilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Hoito-ohjelma koostuu tarkoin valikoiduista harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta ja liikkeistä. Ensiapuohjeistus sisältyy MDT-terapiaan uusien mahdollisten kipujaksojen ehkäisemiseksi.

Tavoitteena on vähentää vastaanottokäyntejä, mutta silti toteuttaa tehokasta hoitoa. Useimmat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat ensin saaneet tarvittavat tiedot ja työkalut itsehoitoa varten ammattilaisen opastuksella. Ongelman ollessa vaikeampiasteisempi, voi MDT -terapeutti käyttää manuaalisia tekniikoita apunaan ongelman korjaamiseksi, jotta pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Mekaanisella diagnostisoinnilla pystytään myös erottelemaan ne asiakkaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapia-menetelmää.