TMD -fysioterapia

Purentaelintoimintahäiriöiden eli TMD -ongelmat on yhteisnimitys purentalihasten, leukanivelten, hampaiston sekä niihin liittyvien kudosten sairaus- ja kiputila sekä toimintahäiriö.

Oireet voivat esiintyä yksinään tai yhdessä ja niitä voi olla mm. leukaniveläänet, - liikerajoitukset ja -häiriöt sekä purentalihasten palpaatioarkuus ja leukanivelalueen väsyminen. TMD -vaivoilla on yhteys myös mm. päänsärkyihin, huimaukseen, kasvojen ja kaulan alueen kiputiloihin, korvaoireisiin, nielemisvaikeuksiin sekä niska- ja hartiaseudun vaivoihin. Alueen ongelmille altistavia tekijöitä ovat esim. anatomiset tekijät, purentavirheet, hampaiden nars-kuttelu, leukanivelartroosi, niska- ja hartiaseudun kivut ja stressi.

Niin kuin muissakin fysioterapiamenetelmissä, niin TMD-terapiassa tehdään perusteelliset alkuhaastattelut ja -tutkimiset, joiden perusteella asetellaan tavoitteet ja niiden pohjalta luodaan hoitosuunnitelma.

Fysioterapeuttisen TMD-hoidon tavoitteena on kipujen vähenty-
minen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen minimointi, tilanteen tasapainottuminen ja normaalin toiminnan palautu- minen. Purentaelimistön oireita hoidetaan purentalihasten mm. pehmytkudoskäsittelyllä, leukanivelen mobilisoinnilla ja terapeut-tisella harjoittelulla. Terapiamenetelminä voi käyttää myös fysikaa-lisia hoitoja, fasciakäsittelyjä ja kinesioteippausta.