FYSIKAALISET HOIDOT

Fysikaalisiin hoitomenetelmiin kuuluvat mm. pinta- ja syvä-lämpöhoidot, sähköiset kivunhoitomenetelmät ja mekaaniset hoidot, joita käytetään osana fysioterapiaa.

Käytämme pinta- ja syvälämpöhoitoja. Pintalämpöhoitoina käytämme mm. lämpöpakkauksia ja syvälämpöhoitoina käytäm-me lähinnä ultraäänihoitoa. Lämpö lievittää kipua, parantaa verenkiertoa ja kudoksen aineenvaihduntaa ja vähentää paikallisesti lihasjännitystä. Lämmöllä on näiden paikallisten vaikutusten lisäksi elimistöä rentouttavaa ja rauhoittavaa vaikutusta.

Ultraäänihoidolla on sekä kudoksen lämmönnoususta johtuvia vaikutuksia sekä ultraäänen mekaanisia vaikutuksia. Ultra-äänihoidon vaikutuksesta mm. kudosten verenkierto vilkastuu, jänteiden ja nivelpussin seinämien kollageenin joustavuus lisääntyy, kivut vähenevät/kipukynnys nousee, lihaskramppien laukeaminen tehostuu, solujen aineenvaihdunta vilkastuu ja solujen kemialliset reaktiot tehostuvat, ääreishermojen johtu-misnopeus voi nopeutua sekä luun murtumien paraneminen saattaa nopeutua. Ultraääntä käytetään useimmiten tuleh-dustilojen hoitoon.

Sähköhoidot voidaan jakaa kipuhoitoihin tai kudosvaurioita parantaviin hoitoihin. Virran taajuutta vaihtamalla saadaan eri kudoksiin erilaiset vaikutukset. Sähköhoitoja käytetään fysio-terapiassa yleisimmin kivun hoitoon. Hoidettava kipu voi olla kroonista tai akuuttia ja johtua esim. trauman jälkitilasta, hermoärsytyksestä, kulumasta tai lihasjännityksestä. Sähkö-ärsytyshoitoja voidaan käyttää myös hermo-lihastoiminnan palauttamiseksi ja lihaksen toiminnan elvyttämiseksi. Sähköhoi-doissa käytämme mm. TENS:iä ja interferenssivirtoja fysiote-rapiamenetelminä.